Her presenteres bidragsyterne til reisebloggen. Noen ganger reiser vi sammen, andre ganger alene, og atter andre ganger er vi – enkeltvis eller samlet – deltagere på turer med andre fotovenner. Uansett turvenn-konstellasjoner håper vi at reisebrevene våre vil være av interesse!